NYHET - Samtal/Sittning och Tarot via telefon/videosamtal

Under rådande pandemi så sker nu all vägledning via telefon eller videosamtal vilket fungerar lika bra som om du sitter här på plats med mig. 
Jag hoppas innerligen att snart kunna ta emot grupper igen då allt lugnat ner sig. 
Fram till dess så hoppas jag vi ses i cyberrymden 

Tjänster


Privatsittningar 
Här kommer du till mig på en one on one där jag kopplar upp mig mot andevärlden, förhoppningsvis får du bevis från andra sidan om livet efter detta från någon när och kär samt kanske ett personligt meddelande eller svar på något du gått och grunnat på.

Andlig vägledning/coachning
Du kommer till mig på ett personligt möte där du kanske har frågor du önskar få klarhet i vad gäller den andliga världen, egna personliga upplevelser och fenomen. Det kan också vara så att du helt plötsligt finner dig i ett vägsjäl och känner dig osäker på vad nästa steg är och vad du behöver för att kunna ta det. 

Andlig och Personlig vägledning med Tarot
Enskilt intuitivt samtal och vägledning angående din nuvarande situation och hur du kommer vidare i din personliga utveckling med tarotkorten till hjälp 
45 minuters rådgivning med tarotkorten till hjälp. Gå in via facebook till min sida Medium Åsa Arksäter och kontakta mig via meddelande där. På sidan KONTAKT här finns en länk längst ner där det står hör av dig. Klicka på Facebook så kommer du rätt 

Healing (För tillfället pausat)

Healing är ett sätt att aktivera kroppen och själen till självläkning genom den universella livskraft som finns omkring oss. Helaren är en kanal för denna kraft, som stärker och balanserar mottagaren. Vi kan känna healingenergin strömma genom våra kroppar som vågor, eller en känsla av rinnande vatten, som stickningar i huden eller till och med smärta någonstans.

Tusentals olika förnimmelser, bilder, känslor - vad som helst, som sinnet och kroppen kan uppfatta. Vi kan få insikter och aha-upplever. Allt detta, eller ingenting, kan du uppleva under en healingsession; och allt är lika normalt.


Kurs i Personlig Utveckling-Stresshantering (för tillfället pausat)
Liten grupp i personlig utveckling, 8 personer. Denna syftar till att få en medvetenhet kring sin situation och självinsikt kring vilka val man gör/ har gjort och strategier för att förändra det som inte fungerar. Vid varje träff mediterar vi som en del i kontakten med oss själva samt som teknik till stressreduktion. Vi använder en stor del av NVC som belyser våra känslor och behov. Du kommer att få ta del av vetenskaplig fakta kring vad meditation och stillhet skapar,  förklaring i vad som fysiskt, mentalt och biokemiskt händer med oss då vi börjar slappna av, men också vilka olika sätt man kan göra det på som bidrar till välbefinnande.

Grupp i Andligt utforskande (för tillfället pausat)
Här kommer vi att utforska vår intuition och andra delar av andlighet såsom, vad är aura, vad är healing, vad är psykometri, vad medialitet kan innebära mm. Hur fungerar det. Vi kommer prova på olika sätt för att få förståelse för de olika delarna. Stor vikt läggs också på personlig utveckling och vi mediterar vid varje tillfälle. 6-10 personer.

Bergsmeditationsgrupp (BM)   
BM som Kodnyckel

BM är en meditationsteknik som ger oss möjlighet att skapa en länk mellan vårt logiska tänkande och vår känslomässiga resurs, den fungerar som en kodnyckeln mellan dessa två aspekter av vår intelligens.
Varje gång vi mediterar med BM kommer vi ett steg närmare oss själva och får därmed ökad förmåga att använda oss av den naturliga intelligensen som finns bakom den mask vi uppvisar för omvärlden.BM ger inga omedelbara svar, det tar tid att utveckla ett förhållande till Bergsmeditationen, men när den används regelbundet, blir den en källa till stöd och insikt.
BM fungerar bäst i en gruppsituation.

Vad kan jag då uppnå med hjälp av BM?

  • Förbättrad kommunikationsförmåga
  • Förbättrad personlig prestation.
  • En ny grund som baserar sig på vår naturliga intelligens.

BM är en värdefull teknik som kan hjälpa oss att skapa en inre struktur som tjänar vår egen unika sanning. Detta tillåter oss att bli känslomässigt mer intelligenta (EQ) och ta större ansvar för vårt sätt att leva, den lär oss vidga våra vyer och erbjuder därmed bättre förståelse när vi ställs inför problem som behöver lösas. Då du ingår i en BM-grupp så är det av stor vikt att du respekterar allas rätt till trygghet, att få vara trygg med det som sägs i gruppen är en stor del av din personliga utveckling och därför tillämpar vi tystnadsplikt. Du får berätta om dig själv till vänner/anhöriga men inte berätta om någon annan deltagare i gruppen.
Här kommer jag intervjua alla som söker att få vara med i en grupp i bergsmeditation då den går på djupet med förändring i personlig utveckling. 

Mini Seans
Du bjuder hem mig för en seans för en mindre grupp på 5-8 personer där jag kopplar upp mig mot andevärlden för att förmedla kontakt och budskap.

Workshop
Kursdag/Helg med smakprov på en variation av alla ovanstående erbjudande
Kan vara allt från en halvdag till två dagar beroende på önskemål och efterfrågan 


Företag och kommunala bolag. 
Är ni intresserade av att erbjuda era anställda stresshantering för ökat välbefinnande och hälsa?
Kontakta mig på mejl för vidare information och offert.