Tjänster


Privatsittningar 
Här kommer du till mig på en one on one där jag kopplar upp mig mot andevärlden, förhoppningsvis får du bevis från andra sidan om livet efter detta från någon när och kär samt kanske ett personligt meddelande eller svar på något du gått och grunnat på.

Andlig vägledning/coachning
Du kommer till mig på ett personligt möte där du har frågor du önskar få klarhet i vad gäller den andliga världen, egna personliga upplevelser och fenomen.

Andlig och Personlig vägledning med Tarot
Enskilt intuitivt samtal och vägledning angående din nuvarande situation och hur du kommer vidare i din personliga utveckling med tarotkorten till hjälp 

Telefonkonsultation med Tarot
30 minuters rådgivning med tarotkorten till hjälp. Gå in via facebook till min sida Medium Åsa Arksäter och kontakta mig via meddelande där. På sidan KONTAKT här finns en länk längst ner där det står hör av dig. Klicka på Facebook så kommer du rätt.

Healing

Healing är ett sätt att aktivera kroppen och själen till självläkning genom den universella livskraft som finns omkring oss. Helaren är en kanal för denna kraft, som stärker och balanserar mottagaren. Vi kan känna healingenergin strömma genom våra kroppar som vågor, eller en känsla av rinnande vatten, som stickningar i huden eller till och med smärta någonstans.

Tusentals olika förnimmelser, bilder, känslor - vad som helst, som sinnet och kroppen kan uppfatta. Vi kan få insikter och aha-upplever. Allt detta, eller ingenting, kan du uppleva under en healingsession; och allt är lika normalt.


Kurs i Personlig Utveckling-Stresshantering
Liten grupp i personlig utveckling, 8 personer. Denna syftar till att få en medvetenhet kring sin situation och självinsikt kring vilka val man gör/ har gjort och strategier för att förändra det som inte fungerar. Vid varje träff mediterar vi som en del i kontakten med oss själva samt som teknik till stressreduktion. Vi använder en stor del av NVC som belyser våra känslor och behov. Du kommer att få ta del av vetenskaplig fakta kring vad meditation och stillhet skapar,  förklaring i vad som fysiskt, mentalt och biokemiskt händer med oss då vi börjar slappna av, men också vilka olika sätt man kan göra det på som bidrar till välbefinnande.

Meditationsgrupp - nybörjare 
Vi kommer prova på olika meditationsformer för att hitta vad som känns bra och tryggt för var och en. Varje kursvecka kommer ha sitt tema. Kompendium ingår. Grupp på 6-8 personer.

Grupp i Andligt utforskande 
Här kommer vi att utforska vår intuition och andra delar av andlighet såsom, vad är aura, vad är healing, vad är psykometri, vad medialitet kan innebära mm. Hur fungerar det. Vi kommer prova på olika sätt för att få förståelse för de olika delarna. Stor vikt läggs också på personlig utveckling och vi mediterar vid varje tillfälle. 6-10 personer.

Bergsmeditationsgrupp
Här kommer jag intervjua alla som söker att få vara med i en grupp i bergsmeditation då den går på djupet med förändring i personlig utveckling. (kommer under våren 2020)

Mini Seans
Du bjuder hem mig för en seans för en mindre grupp på 5-8 personer där jag kopplar upp mig mot andevärlden för att förmedla kontakt och budskap.

Workshop
Kursdag/Helg med smakprov på en variation av alla ovanstående erbjudande
Kan vara allt från en halvdag till två dagar beroende på önskemål och efterfrågan 


Företag och kommunala bolag. 
Är ni intresserade av att erbjuda era anställda stresshantering för ökat välbefinnande och hälsa?
Kontakta mig på mejl för vidare information och offert.